O gibanju

SCHÖNSTATTSKA DUHOVNOST
Duhovni poudarki Schönstattskega gibanja

ZAVEZA LJUBEZNI Z MARIJO JE NOV ZAČETEK ZA MOJE ŽIVLJENJE

Današnji svet nam nudi mnoge stvari
Pomislimo kaj vse je človeku uspelo doseči v preteklosti, kaj vse je izoblikoval, izumil, odkril!? V sodobnem času živimo relativno dobro. Pa vendar, vedno znova občutimo nekakšno nepotešenost, neko neizpolnjeno hrepenenje. Tu in tam se nas polašča otožnost, strah, morda včasih le navadno dolgočasje in se sprašujemo: „Ali je to to, ali je to vse? Ali to, kar more nuditi ta svet, izpolni moje življenje? ˮ

Hrepenenje po nekem drugačnem svetu
V naši notranjosti nosimo neko skrivnostno, nepotešljivo hrepenenje. Želimo biti razumljeni, sprejeti in popolnoma sproščeni. Želimo biti takšni, kot smo v svoji najboljši izvedbi. Enostavno se želimo povsod počutiti varno, kot se počutimo varno doma. Hrepenimo po tisti pra zavarovanosti, ki smo je bili deležni, ko je bilo seme našega življenja še nežno skrito pri Bogu. Prav iz tega hrepenenja se je rodil Schönstatt. Nekje na tem svetu, potrebuje človek resnični dom. Najde pa ga lahko samo v Bogu.

Schönstatt (Schoenstatt) – gibanje, ki spreminja svet
Pater Kentenich je bil v študentskem domu v Schönstattu duhovni vzgojitelj – spiritual. V zavodu je bil pred njegovim prihodom poudarek na disciplini in strogosti. Z njim pa je zavel „nov veter ˮ. Mladeniče je povedel k Mariji. Znal je udejanjiti religiozno misel, da je Marija Jezusova mati in tudi prava mati človeškim otrokom. Mati, ki razume, tolaži in pomaga. Ona je mati, ki vzgaja. Pater Kentenich je v mladih zaznaval izrazito težnjo po svobodi in udejstvovanju. To hrepenenje v mladih je znal preplesti s svetom vrednot. V mladih je vzbudil željo, da postanejo močne osebnosti ob materinskem vodstvu Božje Matere.

Dom je kraj kjer se ljudje srečujejo, kjer se lahko pogovarjajo in se medsebojno bogatijo. Mala Marijina kapela v Schönstattu je postala takšen kraj. Tu so mladi študentje imeli svoja srečanja. Tu so izmenjavali izkušnje, semkaj so prinašali svoje „prispevke ˮ, da je Marija mogla deliti iz „zaklada milosti ˮ. Semkaj so prinašali svoje uspehe, pa tudi vse tisto, kar jim je v vsakdanjem življenju spodletelo.

Ne samo v mirni Schönstattski dolini. Tudi sredi vojne vihre v strelskih jarkih in ob toči granat 1. svetovne vojne, niso izgubili izpred oči svojih visokih idealov. In vsa doživetja so darovali za to, da bi mala Marijina kapela postala milostni kraj Njenega učinkovitega delovanja, ne samo za Nemčijo, marveč za ves svet.

Prasvetišče – Milostna kapela v Schönstattu
Danes je Prasvetišče v Schönstattu središče velikega mednarodnega prenovitvenega gibanja
in svetovno znan romarski kraj. V mnogih deželah po vsej zemeljski obli je po vzorcu kapele v Schönstattu zgrajenih 190 enakih cerkvic. Po vsem svetu se ljudje zaupno obračajo na Marijo in doživljajo:

• kako Ona sredi negotovosti dogodkov življenja, prinaša varno zavetje v Božjem Srcu;
• kako Ona vsakomur, ki se nanjo zaupno obrača, podeljuje dar osebnostne rasti in
dela čudeže spreobrnjenja;
• kako Ona nujno potrebuje pomoč tistih, ki se ji zaupno izročajo, da bi mogla vršiti
svoje poslanstvo na zemlji in v duhu svojega Sina Jezusa Kristusa, graditi kraljestvo
miru, pravičnosti in ljubezni;

Povezanost z Marijo ima ime – Zaveza ljubezni
Schönstattsko svetišče je kraj blagoslova in milosti za ljudi današnjega časa. Kar se je začelo leta 1914, deluje tudi dandanes v in po ljudeh, ki se v današnjem času povežejo z Marijo in se ji zaupno izročijo. V Zavezi ljubezni se Marija popolnoma podarja. Vsakdo, ki Mariji zaupno izroča sebe in svoje življenje, svojo ljubezen in svoje trpljenje, svoje molitve in delo, svojo hvaležnost in zaupanje, uspehe in neuspehe, občuti: „Nisem sam. ˮ Ob sebi imam tenkočutno in mogočno Mater. Njej se morem popolnoma izročiti. Ona mi bo pomagala v vseh situacijah mojega življenja. Privedla me bo k Bogu. Dano mi je, da sem njen sodelavec, da ji pomagam izpolnjevati njeno veliko poslanstvo, prenavljati ta svet.

Marija torej nagovarja tudi mene. Ali sem pripravljen z Njo tvegati nov začetek?

Molitev, ki obkroža svet in Zaklad milosti
S primerno posvetilno molitvijo, lahko sklenemo z Božjo Materjo „Zavezo ljubezni ˮ in v moči le-te pustimo, da Ona odslej skrbi za potek našega življenja. S tem postanemo prejemniki milosti na poseben način. Te milosti po posredovanju Božje Matere, deli Bog iz Schönstattskega svetišča. S takim našim odnosom, našim sodelovanjem in prispevki v „Zaklad milosti ˮ omogočamo, da lahko neprekinjeno teče tok milosti. Prav vse, kar se dogaja v našem vsakdanjem življenju, pri delu in ob počitku, vsaka molitev, vsako veselje in vsako trpljenje, dobi globok smisel, če je doživeto in darovano kot naš prispevek za Zaklad milosti v Zavezi ljubezni z Božjo Materjo.

Z vsakomur poznano in priljubljeno molitvijo „O Gospa moja …ˮ, ki ji pravimo tudi „Mala posvetilna molitev ˮ, lahko vsakdo dnevno obnavlja in s tem ohranja v trajni duhovni povezanosti svojo „Zavezo ljubezni ˮ z Materjo Trikrat Čudovito, Kraljico in Zmagovalko iz Schönstatta.

Molitev Zaveze ljubezni:
O Gospa moja, o Mati moja, Tebi se vsega darujem in da se Ti vdanega izkažem, Ti danes
posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem
torej Tvoj o dobra Mati, varuj me in brani me, kakor svojo last in posest. Amen!

Vrč – simbol za človekove darove in Marijino delovanje
V mnogih Schönstattskih svetiščih najdemo na vidnem mestu večji vrč, lističe in pisalo. Ti predmeti nas vabijo, da to kar darujemo v duhu Zaveze ljubezni kot naš prispevek in to za kar se Mariji priporočamo, napišemo na listič in ga damo v vrč:
• težave vsakdana,
• skrbi in stiske,
• hvaležnost in veselje,
• telesno in duševno trpljenje,
• zavestno potrditev: „Da Oče, naj se zgodi po Tvoji volji ˮ,
• razne odpovedi …,
• naši dvomi in naše zaupanje v Boga,

Na ta način postane zelo konkretno, otipljivo to, kar nam prinaša „Zaveza Ljubezni ˮ:

• zaupanje, da Božja Mati res učinkovito deluje iz svojega svetišča;
• zavest, da je pomembno vse, kar prinašamo kot prispevek našega sodelovanja;
• povezanost z mnogimi, ki delajo isto in so med seboj intimno povezani po isti molitvi;

Zgodil se bo čudež spremenitve. Zgodilo se bo to, kar se je zgodilo na svatbi v Kani. Jezus vodo, ki jo predstavljajo naši prispevki v vrču, spremeni v najboljše vino. Vsak naš prispevek je pomemben dar za skupnost. Na spominski dan sklenitve prve Zaveze ljubezni, 18. dne v vsakem mesecu, se v okviru praznovanja sklenitve Zaveze ljubezni, listki iz vrča sežgejo. Ker v Sloveniji (še) ni posebnega Schönstattskega svetišča je ena izmed možnosti, da listke z zapisi o vaših prispevkih v „Zaklad milosti ˮ pošljete po pošti na moj naslov: Sr. M. Ramona, Berg Schönstatt 9, 56179 Vallendar, Deutschland.

To pošto nato neodprto ob prvi priložnosti vzamem s seboj v Schönstatt in dam v vrč v Schönstattskem Prasvetišču. Na poštno ovojnico prosim pripišite: „für den Krug ˮ (=za v vrč).

Povezanost z Marijo ustvarja skupnost in medsebojno solidarnost
Vsakdo, ki je sklenil Zavezo ljubezni z Marijo je s tem postal član velike mednarodne Schönstattske družine. Duhovno tesno povezani z enako Zavezo ljubezni v vseh deželah sveta, se skupno zavzemamo za nov svet, prenovljen po ljubezni.

Obstaja že tradicionalna navada, da se imena teh, ki sklenejo Zavezo ljubezni z Božjo Materjo Marijo, vpišejo v tako imenovano „Knjigo zaveze. ˮ Iz organizacijskih razlogov je v ta namen potrebna Vaša pisna prijava.