Uvod

Leta 2008 je iz Schönstatta v Nemčiji, kot dar za Slovenijo prišlo prvih 30 podob Marije Romarice. Posredovala jih je oseba, ki živi v Nemčiji,  izhaja pa iz župnije Stari trg pri Ložu. Takratni župnik v Starem trgu pri Ložu g. Janez Kebe, prijatelj g. dr. Ivana Merlaka, ki je takrat skrbel za Schönstattsko gibanje v Sloveniji je dovolil in blagoslovil to obliko evangelizacije v svoji župniji in Marija Romarica je začela svojo pot po družinah župnije.

Predstavnica Schönstattskega gibanja s. Ramona Schneider je leta 2009, obiskala gospoda nadškofa Alojza Urana in ga seznanila s to obliko posredovanja Evangelija. Gospod nadškof ji je za to delo dal svoj blagoslov. Duhovnike je o tem obvestil preko uradnega glasila SPOROČILA SLOVENSKIH ŠKOFIJ in sicer pod naslovom DUŠNOPASTIRSKA POBUDA Romanje podobe Matere Božje iz Schönstatta. Glej leto 2009, stran 119. Podobe so bile kmalu oddane tudi v mnoge druge župnije vseh Slovenskih škofij.

Krog Marije Romarice organizira tako imenovana kontaktna oseba, ki zbere najmanj 7 družin ali posameznikov. Kontaktna oseba in člani kroga se mora zavedati, da stoji za podobo živa oseba – sama Marija!!! Ona prihaja iz nebes in prinaša svoje milosti. Kakor je Marija obiskala sorodnico Elizabeto, tako tudi sedaj obiskuje družine. V vsaki družini je po tri dni in se vrne enkrat mesečno.

Člani kroga sami predajo sliko naprej po razporedu, ki jo kontaktna oseba vstavi v torbo. Ko število udeležencev pade pod 5 članov, se mora sliko vrniti kontaktni osebi za nove kroge, seveda če se ne najde zamenjava za bivše udeležence. Ko je članov več kot 14 (lahko že prej), se oblikuje nov krog. Člani se potem sporazumno porazdelijo med dve kontaktni osebi. Prejemanje Romarske Marije ni časovno opredeljeno. Vsak član lahko v vsaki dobi odstopi.

Sedaj se podobe Marije Romarice izdelujejo v Sloveniji. Okvirje izdeluje mizar iz župnije Stari trg pri Ložu. Vrečke iz blaga za prenašanje Marije od hiše do hiše, izdeluje njegova žena, ki je šivilja. Podobe so dar iz Nemčije. V vsaki vrečki je poleg podobe Marije Romarice tudi knjiga o Mariji Romarici. Tu lahko najdemo več podatkov o tej duhovni pobudi in tudi molitve za različne priložnosti.

MARIJA NAM OZNANJA OSNOVNE RESNICE NAŠE VERE, KI SO DANES OGROŽENE:
  • Sporočilo o Božji previdnosti. Marija nam govori, da Bog ni samo pravičen, ampak je tudi Usmiljeni Oče, ki sodeluje v našem življenju in v svoji ljubezni lahko vsako situacijo obrne na dobro. Njegovemu vodstvu se moramo zaupno prepustiti.
  • Sporočilo o Zavezi ljubezni. Zaveza ljubezni nas uvede v tesen odnos z Marijo. Vse delamo z njo in po njej v slavo troedinega Boga. To povzema stavek ustanovitelja p. Jožefa Kentenicha: “Nič brez tebe Božja Mati, ničesar brez nas!”
  • Sporočilo o veri v poslanstvo. Marija nas uči, da nas Božji Sin ni poklical, da bi rešili samo lastno dušo temveč, da bi kot njegovo orodje, vodili tudi druge k večnemu Očetu.
MARIJA DELI PREDVSEM TISTE MILOSTI, KI SO KRISTJANOM DANES POTREBNE:
  • Milost domačnosti. Marija daje nam nemirnim in omahljivim ljudem prebivališče v svojem materinskem srcu in v Bogu Očetu.
  • Milost duhovne preobrazbe. Marija nas vodi do notranje prenove v Kristusu in nam pomaga, da moremo po krščanskih načelih oblikovati vsakdanje življenje.
  • Milost blagoslovljenega apostolata. Marija blagoslavlja naše prizadevanje za Božje kraljestvo, za njegovo rast in za duhovno obnovo našega naroda.

V Schönstattskem svetišču častijo Marijo, kot: MATER TRIKRAT ČUDOVITO, KRALJICO IN ZMAGOVALKO!

IZRAZ „TRIKRAT ČUDOVITA” POMENI, DA JE MARIJA ZARES NADVSE ČUDOVITA:
  • Marija je Čudovita v materinstvu. Je Božja Mati, Mati Odrešenika in Mati odrešenih.
  • Marija je Čudovita zaradi bogastva milosti, s katerim jo je Bog obdaril. Marija stoji pred nami kot nov, popolnoma dovršeni človek v Jezusu Kristusu in je po Njem Kraljica in Krona vsega stvarstva.
  • Marija je Čudovita zaradi svojega položaja v Božjem odrešitvenem načrtu. Je pomočnica Kristusa, novega Adama. V zgodovini Božjega ljudstva, premaguje krive nauke in razkole in je tudi Zmagovalka nad hudobnim duhom.