Duhovna vzpodbuda 2017

Poznamo molitve, ki so stoletja dolgo ohranjale med ljudstvom v prvotni obliki. Molitve predstavljajo izpoved vere, največkrat preprostih ljudi in nas pripeljejo do korenin pomembnih izkušenj občestev.

V času ustanavljanja Schönstatta se je ob naraščanju števila članov razširjala tudi posvetilna molitev k Mariji, ki so jo pozneje prevedli v mnoge jezike. Pisec te molitve je bil jezuitski pater Nicolo Zucchi (1576 – 1670). Pri posvetitvi se je uporabljal njegov tekst, samo pri poimenovanju Marije “Zapovednica”, so to formulacijo naslavljanja Marije vedno znova popravljali v “Kraljica” ali “Gospodarica”.

V Schönstattskem gibanju razumemo to besedilo, kot “krajšo vsakodnevno posvetilno molitev” v mednarodni zakladnici posvetilnih molitev. Pater Joseph Kentenich je to molitev uporabljal že pri sklenitvi prve Zaveze ljubezni dne 18. oktobra 1914. To molitev je tudi večkrat razlagal v svojih številnih predavanjih.

O Gospa moja, o Mati moja
Tebi se vsega darujem
in da se Ti vdanega izkažem,
Ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta,
svoje srce in sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej Tvoj
o dobra Mati,
varuj me in brani me,
kakor svojo last in posest. Amen!