p. Heinrich Walter, oktober 2016

Preteklo je že dve leti od našega velikega jubileja v letu 2014. S celotnim svetovnim občestvom smo smeli doživeti delovanje Božje Matere in bogastvo našega gibanja po vsem svetu. V našem dosedanjem delu, kakor tudi v letih priprave za jubilej se je jasno pokazalo, da potrebujemo koordinacijski odbor, ki bi povezoval sodelovanje na mednarodni ravni.

Kot mogoče že veste je generalno predsedstvo Schönstattskega gibanja, dne 10. marca 2016, osnovalo mednarodni koordinacijski odbor in mene patra Heinricha s sestro Cacildo, pooblastilo za vodenje tega odbora. Oba s sestro Cacildo Becker sva se z veseljem dala na razpolago našemu svetovnemu gibanju.