p. Heinrich Walter, ob 100 letnici 2014

Vse pripravljalno delo, stroški in napori velikega potovanja, dolgo čakanje. Vse se je poplačano. Napetosti tega meseca so pozabljene. Nebo in zemlja sta se povezala. Marija se je povezala z nami, povezala sva se jaz in ti. Kar je bilo pred 100 leti rojeno v srcu patra Kentenicha je postalo za nas velika priložnost.