Duhovna vzpodbuda 2020

SPOŠTOVANI!

Na zadnjem 9. srečanju Slovenske Schönstattske družine z Marijo Romarico v Starem trgu pri Ložu, 29. septembra letos, smo Vas povabili, da izpolnite prijavnico za sklenitev Zaveze ljubezni z našo nebeško Materjo Marijo. Mnogi med Vami, ste se na to povabilo velikodušno odzvali.

Vaša priprava na to dejanje, bo prebiranje duhovnih tekstov, kot njihovo celoto ali posamezni del. Tako boste bolje spoznali v čem je bistvo te vzajemne zaveze z Marijo in tudi značaj duhovnega prenovitvenega gibanja, ki se je ob tem razvilo. Tekste, boste na način, ki ste ga označili na prijavnici, do naslednjega srečanja leta 2020, prejemali mesečno.

Prvo razmišljanje nosi naslov: Prispevki v Zaklad milosti.

Še vedno se lahko na pripravo prijavi posameznik, ki bi pokazal zanimanje za to. Na primer, kdo iz Vaše družine, sosedov, prijateljev, sodelavcev, znancev, … S pomočjo priloženega obrazca, nam lahko posreduje svoj naslov. Hvala!

za odbor Marije Romarice v Sloveniji:

Tomaž Kvaternik, Lož-Cesta 19. oktobra 29, 1386 Stari trg pri Ložu, 031-712-028,

kvaternik.loz@siol.net                                                                                      

Lož; 11.11.2019