Ob Božiču in Novem letu 2023

„Vse kar mnogi od nas živijo in žrtvujejo ob svojem vsakdanjem a pogosto zelo
napornem delu, lahko Bog spremeni v blagoslov za druge, …”